Covid-19 Dashboard

Dataene oppdateres automatisk daglig fra kilden hos John Hopkins University. Vi presiserer for ordens skyld at analysen ikke kan benyttes kommersielt, se også https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/.