Våre ansatte

Hans-Martin Zeil
CEO

Hans-Martin har 20-års erfaring fra konsulentbransjen og er selskapets daglige leder.
I tillegg til å besitte solid ledelses-erfaring fra konsulentvirksomhet er han meget kompetent på arkitektur og teknologianvendelse. Han bruker mye av sin tid i det daglige på utvikling av våre kunder, egen organisasjon og våre ansatte.

hansmz[alfakrøll]uc.no / +47 91105199

Torodd Tomte Knutsen
CFO

Torodd har vært i bransjen i langt over 30-år, han er selskapets leder for økonomi og rekruttering.
Han besitter stor kunnskap rundt etablering og drift av konsulentvirksomheter såvel som hans erfaring med utvelgelse av mennesker.

toroddtk[alfakrøll]uc.no / +47 95284023

Olav Kindt
COO

Olav er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og har i tillegg både Bachelor og Master i Computer Science fra Rapid City, US.
Han er en meget dyktig team og prosjektleder med mange års erfaring med programvareutvikling, systemutvikling, systemarkitektur, prosjekt- og teamledelse fra bransjer som media, energi og finans.
Olav er god på kommunikasjon og har evnen til å inspirere andre. Han liker å jobbe i grupper og er en åpen, utadvendt og omgjengelig person. Han har evnen til raskt å sette seg inn i problemstillinger og liker teknologiske utfordringer.
Med sin høye arbeidskapasitet og gode humør, er han en verdifull ressurs som sikrer våre kunder et godt resultat for deres prosjekter.

olavk[alfakrøll]uc.no / +47 47293990

Florian Pujol
Prosjektleder og Business Intelligence Rådgiver

Florian er utdannet sivilingeniør i data fra ISIMA, Frankrike. Han har fra store internasjonale virksomheter innen bank, finans, telecom og shipping erfaring fra både systemutvikling og prosjektledelse.
Florian har solid teknologikunnskap fra både Java- og .Net plattform, men har de senere årene spesialisert seg innen Microsoft Business Intelligence og da spesielt med Power BI. Han er en senior konsulent og prosjektleder som leverer sine prosjekter med høy kvalitet, og trygg gjennomføring for både våre kunder og øvrige prosjektdeltagere.

florianp[alfakrøll]uc.no / +47 92287615

Mathias Angelvik
Seniorkonsulent

Mathias er en dyktig fullstack .NET-utvikler med kompetanse som strekker seg fra on-premise desktop-applikasjoner til microservice-arkitektur og web-tjenester i Azure. Med bakgrunn fra et av Norges største digitale pasientjournalsystemer har han inngående kjennskap til flere av systemene og kommunikasjonsprotokollene som brukes i den norske e-helsesektoren.

Mathias er detaljorientert og opptatt av kvalitet i alle ledd, fra analyse og kildekode til plattform og brukeropplevelse. Han tilegner seg ny kunnskap raskt og legger vekt på god grunnleggende forståelse når han angriper en problemstilling.

Mathias er en omgjengelig person som lett glir inn i eksisterende team, og er ikke redd for å ta på seg ansvar om nødvendig. Han er vant til å jobbe individuelt og i team med agile metoder og testdreven utvikling.

Endre Mølster Lidal
Seniorkonsulent (Ph.D)

Endre er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har senere en PhD fra informatikk ved UiB. Doktorgraden er innen datavisualisering og datagrafikk. Han har jobbet med vitenskapelig visualisering, informasjonsvisualisering og analyse i en årrekke.
Endre har gjennom hans lange erfaring bygget kompetanse på et bredt spekter av teknologier og roller. De senere årene har han fordypet seg på Microsoft Business Intelligence hvor han bistår noen av våre største og viktigste kunder.
Hans store arbeidskapasitet og kunnskap er av meget stor verdi for våre kunder. Endre sine naturlige og rolige menneskelige egenskaper gjør ham til en en meget godt likt og stødig teamlead for andre prosjektdeltagere.

eml[alfakrøll]uc.no / +47 95108899

Jan Peder Arnesen
Rådgiver og Prosjektleder

Jan Peder er utdannet cand.mag fra Universitet i Bergen og har også en Master of Management fra BI i Bergen.
Han har gjennom mer enn 15 år opparbeidet seg betydelig erfaring fra både utvikling og prosjektledelse. Jan Peders kombinasjon av teknologiforståelse, menneskelige egenskaper og egne kvalitetskrav gjør ham til en nøkkelspiller i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.
Han er en ekspert på å forstå sine lagspilleres beste egenskaper og utnytte dem maksimalt.

jpa[alfakrøll]uc.no & +47 95992925

Eivind Skrede
Seniorkonsulent

Eivind er en allsidig fullstack web-utvikler med kompetanse innen blant annet React, Java og AWS. Etter flere år innen bank og finans har han utviklet seg som en solid problemløser som setter pris på utfordringer.

Eivind har stor interesse for faget, setter seg raskt inn i problemstillinger og lærer kjapt. Han er en lagspiller som samarbeider godt og er opptatt av å lære av sine kollegaer, likefullt som å dele av sin egen kompetanse. Han er opptatt av sikkerhet i løsningene han utvikler og har tidligere hatt rollen som teamets Security Champion.

Eivind er utdannet dataingeniør, med spesialisering i programutvikling, fra Høgskulen på Vestlandet. Han har også tatt enkeltemner på masternivå for å fordype seg i blant annet programvaresikkerhet, algoritmer og avanserte programvareteknologier.

Jan Helge Meland
Seniorkonsulent

Jan Helge er utdannet fra Høgskolen i Molde og er en av våre mest allsidige konsulenter med bred erfaring innen infrastruktur, utvikling, drift og forvaltning av løsninger. Han har meget solid kompetanse og erfaring på Microsoft’s cloud baserte tjenester på Office 365 og Azure.
Han har de siste årene jobbet betydelig med Business Intelligence plattformen fra Microsoft hvor hans brede bakgrunn og hans solide SQL kunnskaper har kommet godt med.
Jan Helge er en meget selvstendig ressurs som også trives godt med å jobbe i team.

janhm[alfakrøll]uc.no / +47 90112666

Christian Uchermann
Seniorkonsulent

Christian har en Bachelor i Informasjonsteknologi fra NITH, Bergen. Han har 10 års erfaring med utvikling av mange forskjellige typer mobile løsninger på forskjellige mobile teknologier.
Christian er en kreativ og løsningsorientert systemutvikler, han er effektiv og setter seg fort inn i nye problemstillinger og finner smarte løsninger for våre kunder.
Han er meget oppdatert på teknologier som .net, Angular, JS, Cordova, Typescript, JSON m.fl. Christian er lett å arbeide sammen med, og han er godt likt av både kunder og samarbeidspartnere.

cuc[alfakrøll]uc.no / +47 47636399

Knut Bjørnevik
Seniorkonsulent - Rådgiving og  prosjektledelse

Knut er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Bergen og har i tillegg bla påbygninger fra UIO og NHH i prosjektledelse og prosjektrisiko, teknologiledelse mm.
Han har meget lang erfaring med teknologi og arbeidsprosesser fra store virksomheter, erfaringen hans gjør ham til en god rådgiver i automatisering av arbeidsprosesser og digitalisering.
Knut er nytenkende i problemstillinger og han bruker prosjekt som arbeidsform for å strukturere. Han har erfaring fra agile metodikker, Prince2, LEAN m.fl. Knut tilfører høy kunnskap, arbeidskapasitet, god samhandling og ikke minst meget godt humør.

kbj[alfakrøll]uc.no / +47 993 29 977

Mats Wold
Seniorkonsulent og Arkitekt

Mats er utdannet dataingeniør fra høgskolen i Narvik og har mange års erfaring fra ett allsidig spekter av virksomheter. Hans lange og brede erfaring fra systemutvikling gjør ham til en av våre fremste konsulenter på teknologi.
Han er meget ettertraktet for sin arkitektur-kompetanse på on-premise såvel som på Azure, i tillegg til at han er en av våre fremste utviklere på mobile plattformer.
Mats er en typisk nordlending av lynne og skaper både stemning og entusiasme i de prosjekter han er involvert i. Teknologistikkord er Microsoft, .Net og Azure.

matsw[alfakrøll]uc.no  / +47 91155482

Endre Eikestad
Seniorkonsulent

Endre er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har mange års erfaring fra å jobbe tett med kunde og sluttbrukere med løsningsutvikling i store og internasjonale virksomheter.
Hans sterke analytiske evner kommer godt med i oppbygging av datamodeller, såvel som i datavarehusutvikling. Endre har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og trives godt med ulike mennesketyper i forskjellige miljøer.

endree[alfakrøll]uc.no / +47 93218151

Ragnhild Jørgensen
Administrasjon

Ragnhild har lang  bakgrunn fra administrative funksjoner i flere virksomheter. Til dagen jobber hun med fakturering og lønn.

ragnhildj[alfakrøll]uc.no /  +47 98280429

Jostein Lie Sand
Seniorkonsulent

Jostein har utdannelse fra informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og har meget solid kunnskap og erfaring som systemutvikler. Jostein har spesialisert seg på utvikling av web og mobile løsninger på .Net teknologi.
Han utvikler med de fremste teknologier som Angular.JS, HTML5, WCF, WPF m.fl. Jostein er med sitt sosiale vesen en teamplayer. Hans erfaring gir trygghet og selvstendighet, i tillegg tilfører han kreativitet og teknologikunnskap til utviklingsprosesser.

jls[alfakrøll]uc.no / +47 90847696

Bjørnar Torvik
Seniorkonsulent

Bjørnar er utdannet Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen. Han har meget lang erfaring fra utvikling på .Net plattform hvor han gjennom en årrekke utviklet løsninger på web og mobile plattformer. Gjennom dette har han fått mye erfaring med utvikling av løsninger med funksjonell og sikkerhetsmessig høy kompleksitet.
Bjørnar var tidlig ute med utvikling av PKI løsninger for Statoil og har siden det fått mye erfaring med både autentiserings- og signeringsløsninger på forskjellige plattformer.
Hans brede erfaring kommer tydelig fram gjennom hans evne til å løse komplekse utfordringer og hans gjennomføringsevne i prosjekter han deltar i.

bjornart[alfakrøll]uc.no / +47 90033565

Jarle Bjørnsund
Seniorkonsulent

Jarle er utdannet ingeniør fra NKI-Ingeniørhøyskole. Han har meget solid kunnskap innen utvikling og integrasjoner. Han jobber som senior konsulent innenfor områdene integrasjons utvikling og arkitektur. Han setter seg fort inn i nye problemstillinger, er strukturert og finner alltid en løsning på problemer. Dette gjør ham til en meget ettertraktet konsulent hos våre kunder. Jarle har erfaring fra mange forskjellige bransjer, teknologier og plattformer som Microsoft, .Net, Azure, C#, BizTalk, ARM, C/C++. Java. SQL. MySQL.

jbj[alfakrøll]uc.no / +47 48055893

Lars Steinar Snekkevik
Seniorkonsulent SAP

Lars Steinar har utdannelse fra teknisk databehandling ved Bergen Ingeniørhøgskole, samt økonomi og administrasjon fra Sogn og Fjordane Distriktshøyskole.
Han har 25 års erfaring fra bransjen og mer enn 17 års erfaring fra SAP prosjekter innen systemarkitektur, design og programmering i modulene SD, FI, CO, PP, PS, MM, HR, DMS, CRM, PI/XI.
Lars Steinar er en av markedets mest kompetente SAP konsulenter og hans lange erfaring gjør ham til en eksepsjonelt dyktig problemløser i SAP.
Han er meget selvgående, men han liker godt å være i team hvor han tilfører meget høy kunnskap og arbeidskapasitet.

larsss[alfakrøll]uc.no / +47 95924567

Yvonne Helland
Seniorkonsulent

Yvonne er en fullstack utvikler som har jobbet mye med Blazor og Entity Framework i et .NET / C# miljø, og har også god kjennskap til React / Next / TypeScript. Yvonne er meget opptatt av problemstillinger rundt universell utforming, og har jobbet mye med god design, UU og har inngående kjennskap til WCAG 2.1

Yvonne lærer fort, er motivert til å stå på, og er villig til å legge i den innsatsen som skal til. Hun har godt humør, positiv innstilling, og er i tillegg en som er lett kommunisere med. Yvonne har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og jobber effektivt selvstendig og i team

Steinar Sørensen
Seniorkonsulent

Steinar er utdannet Cand. Real fra Universitetet i Tromsø. Han har lengre fartstid enn de fleste innen IT og fra et utall bransjer som bank, forsikring, offentlig og energi.
Steinar har vært med gjennom mange teknologiskifter, men i dag betrakter han seg som Microsoft-entusiast med spisskompetanse både på .Net og MS Business Intelligence plattform.
Steinar tilfører erfaring, kunnskap og solid kapasitet til de prosjekter han er involvert i.

steinars[alfakrøll]uc.no / +47 90684531

Cecilie Mikkelsen Knapskog
Seniorkonsulent

Cecilie har en Cand. Mag, Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og en Master of Computing and Information Technology fra University of Western Sydney.
Cecilie er en meget dyktig og erfaren konsulent som har erfaring med både utvikling av web- og integrasjonsløsninger på .NET-plattformen, samt utvikling av Business Intelligence løsninger basert på Microsoft og Teradata teknologi.
Cecilie er en problemløser og en selvstendig og omgjengelig team-player med stor gjennomføringsevne. Med godt humør, entusiasme og hardt arbeid er Cecilie en verdifull prosjektdeltager som bidrar til at målene nås.

cecilie[alfakrøll]uc.no / +47 41206170

Robert Hetleflåt
Seniorkonsulent / Arkitekt

Robert har utdannelse fra NKI Datahøgskolen. Han er en utpreget seniorprofil med meget lang erfaring og solid breddekunnskap. Dette gjør ham til en allrounder som kan brukes på mange områder og et utall teknologier.
Erfaringen stammer blant annet fra finans/inkasso, helse og offshore. Robert har i perioder vært fagleder for Oracle og Java teknologier i Umoe Consulting. Han er en meget sosial og omgjengelig lagspiller som drar utviklingsteam framover i de prosjekter han deltar i .

roberth[alfakrøll]uc.no / +47 95815433

Bjørn Erik Thuen
Seniorkonsulent

Bjørn Erik har en Bachelor i Informatikk fra Universitetet i Bergen og University of Queensland. Han er en meget forretningsnær og dyktig utvikler som har sitt spesialfelt innenfor utvikling av komplekse løsninger basert på Dynamics CRM.
Bjørn Erik har i de senere årene utviklet på Cloud baserte Dynamics løsninger og har i tillegg mye erfaring fra integrasjonslagene mot Azure og Azure Service Bus. Han tilfører team han deltar i fremoverlenthet, kunnskap og stå på vilje.

bet[alfakrøll]uc.no / +47 98000023

Bjørn Ivar Katla
Seniorkonsulent

Bjørn Ivar har sin utdannelse fra Informatikk ved Universitetet i Bergen. Han har gjennom en lang karriere med utvikling av løsninger opparbeidet seg en meget solid erfaring.
Bjørn Ivar har naturlig nok med sin lange fartstid erfaring fra en rekke bransjer, teknologier og løsningstyper. Hans fokus i nyere tid har vært rettet mot .Net utvikling mot Azures mange tjenester som f.eks Service Bus, Logic Apps.
I tillegg har han stor kunnskap om monitorering og feilskøking av store løsninger på Azure. Bjørn Ivar tilfører sine kolleger kunnskap, godt humør og arbeidskapasitet.

bik[alfakrøll]uc.no / +47 90929439

Knut-Erland Brun
Seniorkonsulent  Business Intelligence

Knut-Erland har en Mastergrad i anvendt-computerbasert matematikk fra Universitetet i Bergen og har en meget variert bakgrunn fra dataanalyse.
Blant områdene han har arbeidet mest med er risikoanalyse og vurdering, simulering av gasslekkasjer og eksplosjonsfare, maskinlæringsmodeller for forecasting av nødvendig kraftproduksjon, ruteopptimalisering innenfor transport m.fl.
Knut-Erland er allsidig i bruk av verktøy, men Microsoft produkter som Azure ML og PowerBI er mye anvendt.
Han er også en meget hyggelig person som kommuniserer godt med så vel ledelse og forretning som IT-tekniske ressurser.

keb[alfakrøll]uc.no /  +47 47417708

Robin Smith
Seniorkonsulent

Robin har en Bachelor i Datateknikk fra Høgskolen i Bergen. Han er fullstack-utvikler med spesielt sterke kunnskaper innen .NET, C#, JavaScript og asp.net.
Robin har lang erfaring fra å jobbe i team med agile metodikker som Scrum og KanBan i tillegg til at han i flere perioder har hatt selvstendig ansvar for store utfordringer.
Robin lærer fort og har «hode for kode», og han har vist at han kan evner å ta overganger og teknologiskifter samtidig som han leverer gode resultater.
Han er en omgjengelig person som fort passer inn i de fleste miljøer.

rs[alfakrøll]uc.no / +47 92812885

Tor Christian Bekkvik
Seniorkonsulent

Tor Christian har en Master fra NTNU i Trondheim. Han er en meget erfaren ressursperson som jobber fullstack på tvers av Microsoft og Java plattformer.
Han har siden 1998 utviklet en rekke systemer innen forskjellige teknologier for søk- og redningsoperasjoner, olje og offshore, i tillegg en del forskningsbasert utvikling.
Hans lange erfaring tilfører de prosjekter han deltar i soliditet og profesjonalitet i gjennomføringen både faglig så vel som metodisk. Tor Christian jobber like godt i team som han jobber selvstendig.

torcb[alfakrøll]uc.no / +47 93427259

Kevin Smith
Seniorkonsulent

Kevin har en mastergrad i Informatikk fra Universitet i Bergen. Han er en fullstack-utvikler på .Net plattform. Siden studiene har han blant annet jobbet som konsulent og utvikler innen shipping industrien hvor han har utviklet løsninger for analysering av skipsperformance. Han har også utviklet løsninger for import og håndtering av «big data» i Azure.
Kevin er en pådriver for faglig utvikling og liker å ligge i forkant på teknologi. Han er en meget omgjengelig person som er glad i å samarbeide med andre i team.

ksm[alfakrøll]uc.no / +47 93461086

Torstein Vadla
Seniorkonsulent

Torstein har en Cand. mag. i informatikk fra Universitet i Bergen. Han har solid erfaring fra utvikling, spesielt innen frontend, men også backend.
De siste årene har han jobbet mye med utvikling av responsive løsninger både på web og mobil, samt innen teknologier og rammeverk som, CSS3, HTML5, Angular, React, Ionic og jQuery.
Torstein er vant til å jobbe selvstendig, men er først og fremst en veldig god lagspiller. De team han har jobbet med erfarer at han utfordrer de team han deltar i på en meget smidig måte.
Han er hele tiden opptatt av å være oppdatert på det han jobber med så vel som å være kvalitetsorientert i både måten han jobber på og i hans leveranser.

tva[alfakrøll]uc.no / +47 90878091

Inge Tøgersen
Seniorkonsulent

Inge har en Master i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har kunnskap på en rekke områder som utvikling, Business Intelligence, Maskinlæring så vel som prosjektledelse. De senere  årene har Inge blant annet jobbet en god del med Microsoft teknologier som PowerApps og PowerBI. Han er en kunde- og kvalitetsorientert konsulent som liker å jobbe systematisk og grundig, både selvstendig og i team.


ito[alfakrøll]uc.no / +47 404 77 172

Magne Alvheim
Seniorkonsulent

Magne er utdannet Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen. Hans arbeid med applikasjonsutvikling siden 1985, og med app, web- og internett-teknologier siden 1997 har gitt ham solid og allsidig erfaring.
Magne sin erfaring og spesielle interesse for faget har gjort at han har opparbeidet seg meget god kunnskap på en rekke programmeringsspråk og teknologier relatert til både Microsoft og Java plattform. Erfaringen hans gir ham solid styrke i forhold å løse komplekse problemstillinger både konseptuelt og i praksis.
Magne tilfører de team han går inn i kunnskap og trygghet og i tillegg til at han er en god og tydelig kommunikator.

magnea[alfakrøll]uc.no / +47 92217270

Terje Elde
Seniorkonsulent

Terje Elde har lang fartstid som backend utvikler, med primærfokus på database-drevne løsninger, både transaksjonshåndtering og analyse. Terje Elde har jobbet med programmering og IT-løsninger siden 90-tallet og er en medarbeider med meget høy kompetanse og stor læringsevne. Han er engasjert og serviceinnstilt, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. 

Terje er effektiv, leverer alltid gode resultater og spiller godt på lag med andre. Sosialt er Terje en medarbeider som får andre med seg, han er strukturert og målbevisst, men opptatt av at de rundt han skal trives. Terje har fokus på sikre og -driftssikre løsninger.

tel[alfakrøll]uc.no / +47 99167245

Per Axel Hisdal
Seniorkonsulent

Per Axel er en allsidig og erfaren datavarehusutvikler med lang fartstid fra ulike roller innen utvikling og forvaltning. Han har solid erfaring fra arkitektur, og er et naturlig bindeledd mellom teknologi og forretning.

Med flere års erfaring fra blant annet kildeanalyse, datafangst, tilgjengeliggjøring, implementasjon av forretningslogikk og rapportutvikling vil Per Axel være en meget god ressurs i enhver datavarehus- eller BI-avdeling. Han har god kjennskap til flere ulike leverandører, teknologier og verktøyer.

Per Axel er opptatt av å forstå kundens behov for å finne de beste løsningene sammen med kunden. Han trives både med arbeid dypt nede i arkitekturen, og høyere oppe i verdikjeden i tett samarbeid med forretningssiden. Per Axel jobber målrettet, strukturert og effektivt, både selvstendig og i team.

Knut Håkon Søtvik
Seniorkonsulent  BI, Rådgiver og Arkitekt 

Knut Håkon har utdannelse fra Informatikk og Systemutvikling ved Høgskolen i Molde.  Han er en resultat- og leveringsfokusert problemløser. Knut Håkon har lang variert erfaring, som foruten å tidligere ha vært en gründer og med-grunnlegger innenfor IT-sektoren, har han hatt roller og ansvar som utvikler, prosjektleder  for både mellomstore og store IT prosjekter. Prosjektene har vært varierte innenfor forretningsområdene økonomi, HR, reise, eCommerce, elektronisk betaling, sikkerhet, CMS , CRM, Datavarehus, Business Intelligence, Data Management og systemutviklingsprosjekter. Han har siden 2006 i hovedsak jobbet med Microsoft sin BI plattform og omliggende produkter og tjenester, de senere år fått mye erfaring relatert produktspekter av skytjenester innen BI.
Liker å jobbe tett med kunde og forretningside for å løse de utfordringer som foreligger, gjerne som rådgiver eller operativ ressurs.
Fungerer like godt som en del av et team, som en selvstendig ressurs.

khs[alfakrøll]uc.no / +4797566759

Henrik Eriksen
Seniorkonsulent

Henrik er en dyktig fullstack utvikler med spisskompetanse innen mobil-utvikling på både Android og iOS. Han har på kort tid i sin karriere opparbeidet seg mye erfaring som har gitt ham tillit av sine oppdragsivere og gitt en rolle som arkitekt og team-lead.

Henrik er flink til å samarbeide, setter seg fort inn i nye problemstillinger og er kjent for sin positive holdning. Han er strukturert, analytisk, grundig og selvgående, og holder seg kontinuerlig oppdatert på ny teknologi.

Christian Rønnevik
Seniorkonsulent

Christian er en seniorkonsulent med en solid akademisk bakgrunn, og har kunnskap på en rekke områder innen geovitenskap, økonomi og IT-utvikling.

De siste årene har han gjennom sin erfaring med internasjonale prosjekter opparbeidet seg en meget god kompetanse som fullstack utvikler. Teknologier og rammeverk som Vue JS, Angular , Node JS, Java Spring boot er noe han har god kjennskap til og benyttet i flere prosjekter.

Christian er analytisk, tilpasningsdyktig og har et stort engasjement for å lære seg ny teknologi. Han jobber bra både alene og sammen med andre I team.

Ole Martin Michelsen
Seniorkonsulent

Ole-Martin er en allsidig utvikler med mest tyngde innenfor app-utvikling. Han har de siste årene utviklet flere applikasjoner for både Android og iOS, sammen med .NET API-er og web løsninger.

Ole-Martin er en lagspiller som er opptatt av å få frem det beste av dem han jobber sammen med. Han trives godt med ansvar, og liker å ta initiativ både innad og på tvers av team og fagområder. Han er opptatt av å skrive god og lesbar kode, og jobber alltid for å sikre kvalitet der han er involvert.

Magnus Brimsholm
Seniorkonsulent

Magnus er en .Net systemutvikler med 5 års erfaring fra e-helse bransjen. Hans stilling har gitt ham et bredt spekter av arbeidsoppgaver fra front- og backend tilknyttet store EPJ-system med variert funksjonalitet. Magnus har det siste året arbeidet med å bygge Service Fabric microtjenester for bruk på Microsoft Azure Cloud plattformen, samt kommunikasjon og data flyt mellom disse.

Magnus kan bidra med fokus på god programmeringsskikk, respekt for effektivitet, data sikkerhet og testdrevet utvikling. Magnus er en positiv, omgjengelig og nøyaktig medarbeider som fokuserer på resultater av kvalitet.

Magnus har en Bachelorgrad i informasjonsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering i programutvikling. I tillegg har han Bachelorgrad og Mastergrad i Arkeologi fra tidligere yrke.

Daniel Hasvi
Seniorkonsulent

Daniel er en seniorkonsulent med spisskompetanse innen dataanalyse og visualisering på Power BI plattformen og har meget god kjennskap til programmeringsspråkene DAX og M.

Han har lang erfaring med implementering og bruk av analyseverktøy, men han har en særlig interesse for Power BI og tilhørende systemer.

Daniel er tilpasningsdyktig og bringer god forretningsforståelse sammen med et stort engasjement for fagområdet og problemstillingene. Fra tidligere oppdrag har Daniel erfaringer med arbeid i både store og små team hvor ulike disipliner er representert. Han har erfaring fra flere bransjer som dataanalytiker, samt erfaring som kursholder innenfor Power BI.

Per Henrik Larsen
Seniorkonsulent

Per Henrik er en meget erfaren fullstackutvikler som trives med utvikling på både Java- og .NET-plattformen.

Med over 15 års erfaring som systemutvikler, har Per Henrik skaffet seg en solid og bred teknisk kompetanse innenfor en lang rekke teknologier og plattformer, og er et naturlig valg som tech-lead i teamene han jobber i. Per Henrik har en master i Informatikk fra Universitetet i Bergen.

Per Henrik er analytisk av natur, og har en god evne til å dykke ned i komplekse systemer og verdikjeder. Han trives godt med å jobbe i team, og deler gjerne av sin lange erfaring med andre.

Mads Velure
Konsulent

Mads er en frontend-utvikler med spesiell interesse for apputvikling, brukervennlighet og design.  Han har også erfaring fra drift og videreutvikling av betalingsløsninger og sikkerheten rundt korttransaksjoner.

Mads trives med å jobbe i team og har høyt fokus på kvalitet og solide løsninger. Han liker godt å lære seg nye teknologier, og er også flink å dele av sin kunnskap til andre. Som type er Mads omgjengelig, har godt humør, tar gjerne i et tak og er god til å fokusere på de viktige i utviklingsprosessen.

Mads har en Bachelor i Informasjons- og Kommunikasjons-teknologi fra Universitetet i Bergen med fokus på webutvikling

 

Thomas Blaalid
Konsulent

Thomas er en dyktig fullstack-utvikler på .Net plattformen med spisskompetanse innen visualisering, analysering og innsamling av data fra sensor systemer. Han har tidligere jobbet med å utvikle løsninger for shipping industrien, samt løsninger for bildegjenkjenning for bruk i automater.

Thomas er en person som alltid er i strålende godt humør, er analytisk og tilpasningsdyktig. Han liker best å jobbe i team, men også har erfaring med å jobbe selvstendig.  Han er opptatt av å levere lesbar kode og en godt dokumentert Git historikk for å effektivisere team medlemmers bruk på codereview.

Thomas har en Bachelorgrad i Informatikk ifra NTNU i Trondheim, der han blant annet var med i Revolve NTNU og konkurrerte i verdens største ingeniør konkurranse.

Sigve Solvaag
Seniorkonsulent

Sigve er en erfaren dataingeniør og programvareutvikler med spesialisering i Azure sky-teknologier og Python-baserte maskinlæringsløsninger.

Sigve har lang erfaring med prosjekter for å gjøre data tilgjengelig for konsum, og med å konvertere data science prosjekter om til produktløsninger. Han har jobbet med varierte datasett fra forskjellige domener som meteorologi og forsikring, og har deltatt i hele "stacken" fra datafangst, via prosessering av data til utvikling av presentasjoner og visualiseringer

Sigve er vant til å jobbe både selvstendig og i lag, og har god erfaring med Kanban og Scrum metodikker. Sigve er opptatt av å lage systemer som ikke bare er effektiv i seg selv, men også integrerer best mulig med resten av infrastrukturen.Lydia Helle
Seniorkonsulent

Lydia er en dyktig BI konsulent med et godt øye for datavisualisering.

Hennes tid innom både forretningssiden og som dataanalytiker innenfor IT i shipping har gitt henne verdifull erfaring i å transformere rådata til meningsfull informasjon som understøtter forretningsforståelse og beslutningsstøtte.

Hun har en masterutdannelse innen statistikk, som er en utmerket forutsetning for å lære og å arbeide med komplekse tekniske og analytiske utordringer. Trives godt med arbeidsoppgaver som gir henne mulighet til å jobbe med og å analysere data. Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og jobber effektivt selvstendig og i team.

Carl August Gjørsvik
Seniorkonsulent

Carl er en engasjert utvikler og cloud-spesialist med hovedfokus på Azure og cybersikkerhet.

Han har lang erfaring med å veilede smidige team, etablere DevOps- og CI/CD-rutiner i Skyen. I tidligere roller også fungert som Community Lead for Cybersecurity og er en person som blir rådspurt om applikasjons- og websikkerhet.

Carl er en lagspiller som er god til å se helhet, er opptatt av systematikk, grundighet og kvalitet i alt arbeid. Som et resultat av dette har han bidratt til å løfte totalkvalitet og bygge tillit i flere prosjekter langt utover det som er forventet. I flere tilfeller har Carl veiledet team til å bli mer smidige og forbedre arbeidsprosesser. Carl motiveres av å optimere prosesser; tekniske og menneskelige.

Edvin Vigdal
Seniorkonsulent

Edvin er en dyktig fullstackutvikler med lang erfaring fra utvikling av systemer basert på Node.js og React, Golang, og C#/.NET

Edvin liker å lage robuste og gjennomtenkte løsninger. Han tilegner seg ny kunnskap fort, og er lett å kommunisere med. Han har godt humør, og en positiv innstilling som gjør ham til en god lagspiller. Edvin trives godt med å jobbe i små og store team, og deler gjerne av sin kunnskap med andre.

Mathias Bøe
Seniorkonsulent

Mathias er en engasjert og nysgjerrig fullstack-utvikler med stor lidenskap for brukervennlighet design (UI/UX).

Han har lang erfaring med visualisering og utvikling / bruk av visuelle elementer gjennom sitt arbeid i forskjellige prosjekter. I sin masteroppgave lagde han nye måter å visualisere utviklingen og behandlingen av kreftceller i kroppen, i samarbeid med MMIV på Haukeland Universitetssykehus.

Mathias har en lidenskap for god, sikker kode og god dokumentasjon. Han setter seg raskt inn i nye rammeverk, er løsningsorientert og tar nye utfordringer med et smil.

Lyst til å være med på laget?

Kontakt oss da vel 🙂