entry.heroImage.one.alt

Christian Rønnevik

Seniorkonsulent LinkedIn

Christian er en seniorkonsulent med en solid akademisk bakgrunn, og har kunnskap på en rekke områder innen geovitenskap, økonomi og IT-utvikling. De siste årene har han gjennom sin erfaring med nasjonale og internasjonale prosjekter opparbeidet seg en meget god kompetanse som fullstack utvikler. Teknologier og rammeverk som React, Vue , Angular , Node JS, Java Spring boot, PHP, er noe han har god kjennskap til og benyttet i flere prosjekter. Christian er analytisk, tilpasningsdyktig og har et stort engasjement for å lære seg ny teknologi. Han jobber bra både alene og sammen med andre I team.

Spisskompetanse

 • Dyktig fullstack-utvikler med internasjonal erfaring
 • Lang erfaring med utvikling av front-end løsninger i React, Vue og Angular
 • Backend utvikling med Java Spring Boot, Kotlin, Node.js og PHP
 • Utvikle REST APIer
 • God erfaring med TypeScript
 • Kunnskap om Universell Utforming (UU)
 • Bruk av state management systemer (eks. Redux)
 • Styling i vanilla CSS, styled components, Material Design, Bootstrap
 • Erfaring med smidig utvikling gjennom Scrum, Kanban, Shape Up
 • Erfaring med kontainerteknologi som Docker og Kubernetes
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling og leveranse