Ulrikens klima- og miljøpolicy

Vi anerkjenner at vår virksomhet påvirker miljø- og klimaendringer.

Klimaendringene påvirker også våre forretningsområder. Vi tar ansvar for miljø og klima i den daglige driften.

Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje, og skal ha et effektivt miljøstyringssystem.

Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av miljø og å overholde myndighetskrav.

Vi fokuserer på å redusere miljøbelastningen både der vi selv har påvirkning, så vel som der vi kan påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Miljøpolicyen skal være tilgjengelig for våre ansatte, og ha jevnlig fokus på samlinger.

Vi skal årlig utarbeide et klimaregnskap.

Les vår etikkplakat her.