20% av overskuddet vårt er øremerket faglig utvikling.

Vi setter av tid til fagdager, kurs, konferanser og lesestoff. Tid til fordypning og nerding øker trivselen og gir oss energi – og stadig bedre prosjekter.

Kunnskapsdeling i praksis

Vår kjerneverdi Kunnskapsdelende er selve grunnsteinen i vårt fagprogram.

Gjennom vårt fagprogram Learniken sørger vi for at våre ansatte og kunder henger med i tiden. Sentralt i fagprogrammet står våre faggrupper:

  • Frontend
  • Backend
  • Maskinlæring/BI
  • Prosjektledelse.

Her blir erfaringer fra våre oppdrag og informasjon hentet fra nasjonale og internasjonale konferanser og kurs videreforedlet til ny kunnskap. Nyttig for alle oss i Ulriken så vel som for våre kunder, for kunnskapsdeling lønner seg alltid når best mulig resultat skal oppnås.

Fagdager, foredrag og trivsel

Det vi lærer utenfor huset, deler vi på fagdager og konferanser vi selv arrangerer. Det hele avsluttes gjerne med hyggelig, sosialt samvær.

Lederne i Ulrikens fire faggrupper bygger tidlig på året en fagstrategi for årets kompetanseområder. Hver tredje uke møtes så faggruppene for å tilegne seg ny kunnskap og dermed sørge for at strategien settes ut i praksis. Møtene foregår som oftest om ettermiddagen og inkluderer god mat og prat.

Vi legger til rette for at kompetanseutvikling passer inn i en hektisk hverdag og at læringen både er trivelig og oppleves meningsfull for den enkelte!

Kompetanseheving i Ulriken er lønnet - vi bruker ca. 20% av selskapets totale overskudd for å kunne gjøre nettopp det.

Nå søker vi erfarne utviklere

Interessante oppgaver og hyggelige kollegaer i Ulriken venter den som tar initiativ.

Mye bra har startet med en kopp kaffe

Er du nysgjerrig på Ulriken som arbeidplass eller trenger en sterk samarbeidspartner på tech?