entry.heroImage.one.alt

Endre Mølster Lidal

Konsulentleder og Seniorkonsulent/Data Scientist (Ph.d.) LinkedIn

Endre er en BI-analytiker med lang erfaring fra BI plattformer, og har i de siste årene også tilegnet seg erfaring innen maskinlæring og kunstig intelligens. Han kombinerer sterk forretningsforståelse med analytiske evner til å grave fram innsikt i data. Dermed bidrar han like godt i randsonen mellom forretning og teknologi, som dypt nede i teknologien. Endre sin pålitelighet, evne til å holde fokus og gode gjennomføringskraft gjør ham til en stødig fagressurs for andre ansatte, og han er opptatt av å spille andre gode. Han kommuniserer svært godt med både fageksperter og teknologer. Gjennom mange års erfaring har han bygget verdifull kompetanse i et bredt spekter av teknologier og roller innenfor forretningsområder som bank og finans, olje og gass og medisin. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en doktorgrad (Ph.d.) fra UiB, begge innenfor vitenskapelig dataanalyse og datavisualisering.

Spisskompetanse

  • Datamodellering og bygging av BI-rapporter for visuell kommunikasjon av innsikt (Microsoft Power BI, AAS, SSAS)
  • Integrasjon, lasting og transformering av data til datavarehus og rapportering
  • Dataanalyse, datavisualisering, visuell storytelling og datagrafikk (SQL, C++, Python, R, OpenGL)
  • Dataanalyse for maskinlæring
  • Systemutvikling, objektorientert programmering og design
  • Debugging og kodevedlikehold
  • Teamledelse og teamarbeid etter smidig arbeidsmetodikk (Scrum, XP)