Ulrikens etikkplakat

Ulriken opptrer på en samfunnsansvarlig måte. Vi respekterer menneskerettigheter og støtter en bærekraftig utvikling.

Vi forplikter oss til å

Opptre ærlig og redelig i alle sammenhenger

  • Vi holder hva vi lover
  • Vi holder oss innenfor lover, regler og instrukser for virksomheten
  • Informasjonen vi gir er etterrettelig og korrekt

Ta avstand fra alle forsøk på bestikkelser og korrupsjon

  • Vi konfererer med nærmeste overordnet dersom vi er i tvil

Være åpen i kommunikasjon med kollegaer og omverdenen

  • Vi deler relevant informasjon
  • Vi har styrke til å ta opp ubehagelige tema og sier i fra om noe er galt

Sette felles mål over egne

  • Vi evner å gi ros
  • Vi hjelper hverandre​
  • Som ansatt i Ulriken er du bevisst din rolle som representant for selskapet.