entry.heroImage.one.alt

Mats Wold

LinkedIn

Mats har mange års erfaring fra ett allsidig spekter av virksomheter. Hans lange og brede erfaring fra systemutvikling gjør ham til en av våre fremste konsulenter på teknologi. Han er meget ettertraktet for sin arkitektur-kompetanse på on-premise såvel som på Azure, i tillegg til at han er en av våre fremste utviklere på mobile plattformer. Mats er en typisk nordlending av lynne og skaper både stemning og entusiasme i de prosjekter han er involvert i. Teknologistikkord er Microsoft, .Net og Azure.

Spisskompetanse

  • Arkitektur i kombinasjon med forretningsutvikling
  • Arkitektur og utvikling av virksomhetskritiske systemer med høyt transaksjonsvolum og krav til oppetid
  • Strategi, Arkitektur og implementering av løsninger på Azure plattform
  • Azure Cloud, API utvikling, Azure Service Bus
  • MobileApps, WebApps, PowerApps, PowerAutomate
  • Utvikling på Microsoft plattform, herund .Net Core, .Net (alle versjoner)
  • Database og Business Intelligence, MSSQL, PowerBI, SSAS, SSIS, SSRS