entry.heroImage.one.alt

Terje Elde

Seniorkonsulent LinkedIn

Terje er en dyktig backendutvikler, med lang fartstid innen API-utvikling, og et sterkt faglig fokus på databasedrevne løsninger, både transaksjonshåndtering og analyse. Terje har også erfaring med utvikling og leveranse av løsninger basert på AI/kunstig intelligens, spesielt rundt ustrukturert tekst (NLP). Som en erfaren seniorutvikler har Terje sterkt fokus på kvalitet, fra positive bidrag rundt utviklingsmetodikk (ryddig utvikling, code reviews…) til gode løsninger for kodekvalitet og testing, CI/CD, etc. Erfaring med DevOps har gitt gode kunnskaper i hvordan levere løsninger som, i tillegg til å løse oppgaven, også er laget for stabil drift i lang tid. Terje Elde har jobbet med programmering og IT-løsninger siden 90-tallet og er en medarbeider med meget høy kompetanse og stor læringsevne. Han er engasjert og serviceinnstilt, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Terje er effektiv, leverer alltid gode resultater og spiller godt på lag med andre. Sosialt er Terje en medarbeider som får andre med seg. Han er vant til å jobbe med kollegaer lokalt, så vel som “remote”, og utenlands (Ukraina, India, Sverige). Han er strukturert og målbevisst, men opptatt av at de rundt han skal trives. Terje har fokus på sikre og -driftssikre løsninger.

Spisskompetanse

  • PostgreSQL, RabbitMQ, Python, SQLAlchemy
  • Database- og systemutvikling
  • High Performance / High Availability
  • Utvikling av - og sikkerhet i - web- og mobilapplikasjoner
  • Løsnings-/serverutvikling og -drift
  • Kryptografi og PKI, AAA (Authentication, Autorization, Accounting)
  • REST og JSON-baserte API, SOAP, automatisert testing av disse
  • Caching og cachearkitektur (redis, varnish, CDN ...)
  • Overvåking, varsling og rapportering
  • Utvikling opp mot regnskaps- eller regnskapsrelevant informasjon og -system.