entry.heroImage.one.alt

Bjørn Ivar Katla

Seniorkonsulent LinkedIn

Bjørn Ivar har sin utdannelse fra Informatikk ved Universitetet i Bergen. Han har gjennom en lang karriere med utvikling av løsninger opparbeidet seg en meget solid erfaring. Bjørn Ivar har naturlig nok med sin lange fartstid erfaring fra en rekke bransjer, teknologier og løsningstyper. Hans fokus i nyere tid har vært rettet mot .Net utvikling mot Azures mange tjenester som Service Bus, webjobs, Logic Apps mm. I tillegg har han stor kunnskap om monitorering og feilsøking av store løsninger på Azure. Bjørn Ivar tilfører sine kolleger kunnskap, godt humør og arbeidskapasitet.

Spisskompetanse

  • Utvikling og systemering av web- og desktop-applikasjoner
  • Utvikling og systemering av web- og desktop-applikasjoner
  • Backend utvikling
  • Database utvikling - SQL Server
  • Azure, Service BUS, Azure Functions, Logic Apps, Api, Webjobs, Monitorering (SEQ, Serilog, Application Insights