entry.heroImage.one.alt

Bjørnar Torvik

Seniorkonsulent LinkedIn

Bjørnar er en meget erfaren .NET utvikler, og har gjennom en årrekke utviklet løsninger på web og mobile plattformer i hele stacken. Han har også god erfaring med utvikling av løsninger med funksjonell og sikkerhetsmessig høy kompleksitet. Bjørnar var tidlig ute med utvikling av PKI løsninger for Statoil og har siden jobbet mye med både autentiserings- og signeringsløsninger på forskjellige plattformer. Hans brede erfaring kommer tydelig fram gjennom hans evne til å løse komplekse utfordringer og hans gjennomføringsevne i prosjekter han deltar i. Bjørnar er utdannet Dataingeniør fra Høgskolen i Bergen

Spisskompetanse

  • .Net, .Net Core, C#, MVC, WIF, ASP.Net, Ajax
  • Utvikling av web- og mobilapplikasjoner
  • Sikkerhet i web- og mobilapplikasjoner
  • Mobilutvikling Cordova / Angular / Ionic
  • Azure; App Services, Service Bus, Notification Hub
  • PKI
  • Apple Development Tools for iOS
  • IIS, Web, XML/XSL