entry.heroImage.one.alt

Carl August Gjørsvik

Seniorkonsulent LinkedIn

Carl er en engasjert utvikler og cloud-spesialist med hovedfokus på Azure og cybersikkerhet. Han har lang erfaring med å veilede smidige team, etablere DevOps- og CI/CD-rutiner i Skyen. I tidligere roller også fungert som Community Lead for Cybersecurity og er en person som blir rådspurt om applikasjons- og websikkerhet. Carl er en lagspiller som er god til å se helhet, er opptatt av systematikk, grundighet og kvalitet i alt arbeid. Som et resultat av dette har han bidratt til å løfte totalkvalitet og bygge tillit i flere prosjekter langt utover det som er forventet. I flere tilfeller har Carl veiledet team til å bli mer smidige og forbedre arbeidsprosesser. Carl motiveres av å optimere prosesser; tekniske og menneskelige.

Spisskompetanse

  • God erfaring som Skyarkitekt på Azure og AWS
  • Lang erfaring som fullstack utvikler med .NET / React / Node Express
  • Solid erfaring med DevOps og CI/CD løsninger på flere plattformer (Azure DevOps, GitHub Actions)
  • Mange år med teamledelse i Forsvaret
  • Sertifisert og erfaren ScrumMaster