entry.heroImage.one.alt

Daniel Hasvi

Seniorkonsulent LinkedIn

Daniel er en seniorkonsulent med spisskompetanse innen dataanalyse og visualisering på Power BI plattformen og har meget god kjennskap til programmeringsspråkene DAX og M. Han har lang erfaring med implementering og bruk av analyseverktøy, men han har en særlig interesse for Power BI og tilhørende systemer. Daniel er tilpasningsdyktig og bringer god forretningsforståelse sammen med et stort engasjement for fagområdet og problemstillingene. Fra tidligere oppdrag har Daniel erfaringer med arbeid i både store og små team hvor ulike disipliner er representert. Han har erfaring fra flere bransjer som dataanalytiker, samt erfaring som kursholder innenfor Power BI.

Spisskompetanse

  • Lang erfaring med bruk og implementering av Power BI
  • Har en særlig interesse for datamodellering, og løser komplekse problemstillinger i DAX og M
  • Fokus på handlingsklare resultater som er presentert på en forståelig måte
  • Erfaring med overvåking og design av Power BI-miljøer
  • Kjennskap til skytjenester som Azure og AWS
  • Kjennskap til Power BI APIene og utvikling i Power BI Embedded