entry.heroImage.one.alt

Eivind Skrede

Seniorkonsulent LinkedIn

Eivind er en allsidig fullstack web-utvikler med kompetanse innen blant annet React, Java og AWS. Etter flere år innen bank og finans har han utviklet seg som en solid problemløser som setter pris på utfordringer. Eivind har stor interesse for faget, setter seg raskt inn i problemstillinger og lærer kjapt. Han er en lagspiller som samarbeider godt og er opptatt av å lære av sine kollegaer, likefullt som å dele av sin egen kompetanse. Han er opptatt av sikkerhet i løsningene han utvikler og har tidligere hatt rollen som teamets Security Champion. Eivind er utdannet dataingeniør, med spesialisering i programutvikling, fra Høgskulen på Vestlandet. Han har også tatt enkeltemner på masternivå for å fordype seg i blant annet programvaresikkerhet, algoritmer og avanserte programvareteknologier.

Spisskompetanse

  • Erfaren front-end utvikler med React og JSP
  • Lang erfaring med utvikling i Java, Spring og AWS
  • Mange års erfaring fra systemutvikling i bank og finans
  • Fokus på sikkerhet i systemene