entry.heroImage.one.alt

Florian Pujol

Senior BI Arkitekt LinkedIn

Florian har fra store internasjonale virksomheter innen bank, finans, telecom og shipping erfaring fra både systemutvikling, BI og prosjektledelse. Florian har solid teknologikunnskap fra både Java- og .Net plattform, men har de senere årene spesialisert seg innen Microsoft Business Intelligence og da spesielt med Power BI. Han er en senior konsulent og prosjektleder som leverer sine prosjekter med høy kvalitet, og trygg gjennomføring for både våre kunder og øvrige prosjektdeltagere. Han er også leder av faggruppen "Machine Learning og Business Intelligence" siden 2018. Florian er utdannet sivilingeniør i data fra ISIMA, Frankrike.

Spisskompetanse

 • Business Intelligence
 • ETL/ELT og modern BI arkitektur
 • Power BI
 • Azure og hybrid platformer
 • Machine Learning løsningsdesign og arkitektur
 • Data Science og dataanalyse
 • Software og produkt utvikling
 • Integrasjon og leveranse prosjekter
 • Store internasjonale miljøer
 • IT prosjektledelse
 • Prosessanalyse forberedelse innen salg, support og prosjektgjennomføring
 • Kvalitetssikring og endringshåndtering