entry.heroImage.one.alt

Henrik Eriksen

Seniorkonsulent LinkedIn

Henrik er en meget dyktig fullstack utvikler med spisskompetanse innen mobil-utvikling på både Android og iOS. Han har på kort tid i sin karriere opparbeidet seg mye erfaring som har gitt ham tillit av sine oppdragsgivere og gitt en rolle som arkitekt og team-lead. Henrik er flink til å samarbeide, setter seg fort inn i nye problemstillinger og er kjent for sin positive holdning. Han er strukturert, analytisk, grundig og selvgående, og han holder seg kontinuerlig oppdatert på ny teknologi.

Spisskompetanse

  • Lang erfaring med utvikling på Microsoft-plattform med C# (Minimal API og MVC)
  • CI/CD, arkitektur og utvikling i Azure DevOps
  • Bruk og oppsett av docker-containere i Kubernetes
  • God kunnskap om integrasjonstesting med TestContainers og XUnit
  • Mobilutvikling på iOS og Android (Kotlin / Java / Swift / Objective C)