entry.heroImage.one.alt

Inge Tøgersen

Seniorkonsulent LinkedIn

Inge er en BI-utvikler med hovedtyngde innenfor skybaserte tjenester fra Microsoft. Han har i den senere tid jobbet med automatisering av data-uttrekk fra kildesystemer via API-er til rapporteringsdatabaser i Azure, samt transformasjoner for å klargjøre dataene til bruk i analyseverktøy som Power BI og Excel og rapportdesign i Power BI. Inge har Master i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og er en kunde- og kvalitetsorientert konsulent som liker å jobbe systematisk og grundig, både selvstendig og i team.

Spisskompetanse

  • Utvikling av dashboard og rapporter i Microsoft PowerBI (DAX, M, Measures, Calculated Columns etc.)
  • God kjennskap til design og bruk av relasjonsdatabaser på MSSQL
  • Lang erfaring med bruk av Azure SQL og Azure Data Factory
  • Microsoft PowerApps - standalone apper samt integrert i PowerBI