entry.heroImage.one.alt

Jan Helge Meland

Seniorkonsulent LinkedIn

Jan Helge er en IT-konsulent med bred erfaring innen utvikling, drift og forvaltning av løsninger. De siste årene har han arbeidet med applikasjonsforvaltning, hvor hans mangeårige erfaring med SQL og skybaserte løsninger har kommet til rette. I tillegg har han solid kompetanse og erfaring på rapporteringsløsninger på Microsoft BI. Jan Helge er en meget selvstendig ressurs, men som også trives godt med å jobbe i team.

Spisskompetanse

  • Cloud basert infrastruktur i MS Azure
  • MS SQL Server
  • Microsoft Server (on-prem og Cloud)
  • Power BI
  • SSIS, SSAS, SSRS
  • Azure Data Factory
  • Generell SQL og ETL
  • Systemutvikling og forvaltning
  • Rådgivning infrastruktur, applikasjons- og systemarkitektur