entry.heroImage.one.alt

Jan Peder Arnesen

Prosjektleder og Rådgiver LinkedIn

Erfaren prosjekt og portefølje leder med mer enn 15 års erfaring innen styring av agile prosjekter med Scrum, Kanban og Prince2 metodikker. Jan Peders kombinasjon av teknologiforståelse, menneskelige egenskaper og egne kvalitetskrav gjør ham til en nøkkelspiller i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Han er en ekspert på å forstå sine lagspilleres beste egenskaper og utnytte dem maksimalt. Jan Peder er utdannet cand.mag fra Universitet i Bergen og har også en Master of Management fra BI i Bergen.

Spisskompetanse

  • Jan Peder er en erfaren Prince2 sertifisert Prosjekt- og Portefølje-leder som har jobbet med Lean, Scrum, Kanban og tradisjonell prosjektmetodikk gjennom mange år
  • Han fungerer veldig godt som er senior rådgiver innen forretningsutvikling, digitalisering og er dyktig på kommunikasjon i laget mellom Forretning og IT.
  • Jan Peder har en sterk ledererfaring og er flink på lag-bygging, testledelse, kravspesifikasjoner, investerings analyser og oppfølging av kunder og leverandører