entry.heroImage.one.alt

Jarle Bjørnsund

Seniorkonsulent LinkedIn

Jarle er utdannet ingeniør fra NKI-Ingeniørhøyskole. Han har meget solid kunnskap innen utvikling av integrasjoner. Han jobber som seniorkonsulent innenfor områdene integrasjons utvikling og arkitektur. Han setter seg fort inn i nye problemstillinger, er strukturert og finner alltid en løsning på problemer, noe som gjør ham til en meget ettertraktet konsulent hos våre kunder. Jarle har erfaring fra mange forskjellige bransjer, teknologier og plattformer som Microsoft, .Net, Azure, DevOps, C#, BizTalk, ARM, C/C++. Java. SQL. MySQL.

Spisskompetanse

  • Design og utvikling av klientapplikasjoner for web, med bruk av Angular, asp.net MVC og HTML.
  • IT design, arkitektur og utvikling av mellomvaresystemer og transaksjonsbaserte back-office systemer, blant, både on-premise og i Windows Azure.
  • Design og utvikling av integrasjonsløsninger også med MS BizTalk Server.
  • Programmering i C# på .NET plattform.
  • Utvikling og programmering i MS Azure (Microservices, CosmosDB, Azure functions).
  • Design og utvikling av tjenesteorienterte systemer API Management, for aksessering internt og fra Azure.
  • Design og utvikling av sky-tjenester i Windows Azure. Build og deploy løsninger i DevOps. Continuous Integration.
  • Database utvikling, design og modellering.
  • Design og utvikling av autentiserings- og påloggingsløsninger, blant annet basert på OAuth.