entry.heroImage.one.alt

Kevin Smith

Konsulent LinkedIn

Kevin har en master grad i Software utvikling fra Universitet i Bergen. Han har jobbet som software utvikler i shipping industrien og bygget software for overvåking av skips gjennomføringsevne. Han har vært ansvarlig utvikler av verktøy for analyse av skipsdata i henhold til kontrakter. Han har også utviklet verktøy for import og håndtering av «big data» i Azure.

Spisskompetanse

  • Frontend utvikling med JavaScript teknologi som blant annet Angular, React, Knockout, CSS, SASS, RequireJS, Gulp, Grunt, node.js og webpack.
  • Utvikling i Visual Studio med c#, .Net and MS SQL.
  • Tjenester på Microsoft Azure Platform
  • Serverless arkitektur og NoSQL databaser
  • Git versjons kontroll.