entry.heroImage.one.alt

Knut-Erland Brun

Seniorkonsulent LinkedIn

Knut-Erland er en meget erfaren DataScientist med spisskompetanse innen datafangst og dataanalyse. Hos Ulriken Consulting har han arbeidet med dataanalyse i Power BI og SQL, og har gjort slike prosjekter for flere kunder innen kollektivtrafikk, sjøgående transport, og bemanning. Han har tidligere arbeid med simuleringer og analyse av gasslekkasjer og gasseksplosjoner, og har gjennomført en ‘proof-of-concept’ av maskinlæring for produksjonsvarsling hos BKK Varme. Knut-Erland har en mastergrad i anvendt og beregningsorientert matematikk fra Universitetet i Bergen. Han samarbeider godt med både beslutningstakere og teknisk personell, og kommunikasjonsferdighetene hans er verdsatt av både kunder og kollegaer.

Spisskompetanse

  • Nettsky-verktøy: Microsoft Azure Data Factory, Azure Machine Learning Studio, Azure Data Lake og Azure Elastic Jobs.
  • Business Intelligence- (BI) løsninger; SQL databaser som rapporteringsdatabaser og datavarehus.
  • Dataanalyse og modellering i Microsoft Power BI (DAX og M-kode) og Excel/PowerPivot.
  • Prosjektkoordinering og -administrasjon.
  • Kommunikasjon og formidling
  • Matematiske modeller, kartdata/GIS, komplekse dataverktøy og prosessering av store datasett
  • Programmeringsferdigheter i Python. Kjennskap til JAVA og HTML.