entry.heroImage.one.alt

Lars Steinar Snekkevik

Senior SAP konsulent LinkedIn

Lars Steinar er en allsidig og erfaren konsulent med 29 års profesjonell IT-erfaring. Han er dedikert, hardtarbeidende og entusiastiske i sitt arbeid og er en utmerket problemløser og diskusjonspartner. Lars Steinar har jobbet med SAP i over 20 år og har bred erfaring fra prosjekter innen systemarkitektur, design og programmering innen SD, FI, CO, PP, MM, HR, DMS, CRM, PI/XI samt erfaring innen IS-OIL, IS-verktøy og IS-KOMMUNIKASJON. Han har også arbeidet mye med grensesnitteknologier knyttet til integrasjon mellom SAP og andre systemer. Lars Steinar er veldig analytisk, har gode sosiale ferdigheter og tilpasser seg raskt til forskjellige arbeidsmiljøer og team. Lars Steinar er svært fleksibel og systematisk i sin tilnærming, og gjennomfører analyse, design, bygging, idriftsettelse og testing i tett samarbeid med forretningsprosesser, brukere og leverandører.

Spisskompetanse

  • SAP ABAP
  • SAP Smartforms
  • SAPScript
  • Grensesnitt IDOC/ALE/EDI
  • Integrasjon