entry.heroImage.one.alt

Lydia Helle

Senior BI konsulent LinkedIn

Lydia er en dyktig BI konsulent med et godt øye for data visualisering. Hennes tid innom både forretningssiden og som dataanalytiker innenfor IT i shipping har gitt henne verdifull erfaring i å transformere rådata til meningsfull informasjon som understøtter forretningsforståelse og beslutningsstøtte. Hun har en masterutdannelse innen statistikk, som er en utmerket forutsetning for å lære og å arbeide med komplekse tekniske og analytiske utordringer. Trives godt med arbeidsoppgaver som gir henne mulighet til å jobbe med og å analysere data. Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og jobber effektivt selvstendig og i team.

Spisskompetanse

  • Business Intelligence basert på Microsoft BI verktøy (Power BI)
  • Analysere og tolke resultater ved hjelp av statistiske verktøy og teknikker.
  • Designe, lage og vedlikeholde datamodeller
  • Structured Query Language (SQL)
  • R