entry.heroImage.one.alt

Mads Velure

Konsulent LinkedIn

Mads er en frontend-utvikler med spesiell interesse for apputvikling, brukervennlighet og design.  Han har også erfaring fra drift og videreutvikling av betalingsløsninger og sikkerheten rundt korttransaksjoner. Mads trives med å jobbe i team og har høyt fokus på kvalitet og solide løsninger. Han liker godt å lære seg nye teknologier, og er også flink til å dele av sin kunnskap til andre. Som type er Mads omgjengelig, har godt humør, tar gjerne i et tak og er god til å fokusere på de viktige i utviklingsprosessen. Mads har en Bachelor i Informasjons- og Kommunikasjons-teknologi fra Universitetet i Bergen med fokus på webutvikling

Spisskompetanse

  • Utvikling av hybride apper i Dart / Flutter
  • Webutvikling i React
  • IOS / Swift
  • UX / UI design
  • Azure DevOps
  • Monitorering av komplekse systemer med Grafana