entry.heroImage.one.alt

Magne Alvheim

Arkitekt og Seniorkonsulent LinkedIn

Magne er en arkitekt og full-stack utvikler som alltid har hatt en spesielt stor interesse for faget. Dette har gjort at han har opparbeidet seg meget god kunnskap på en rekke programmeringsspråk og teknologier relatert til både Microsoft og Java plattform. Han har gjennom årene utviklet mange forskjellige typer løsninger for mange forskjellige bransjer som blant annet energi, olje og offshore, bemanning, bank og finans. Magne har en Bachelor fra Høgskolen i Bergen og har mange års erfaring med utvikling på web og mobile plattformer, og er i tillegg leder for Ulriken Consulting sin faggruppe for front-end. Magne har en typisk team-lead profil, er en god og tydelig kommunikator, og han tilfører de team han går inn i både kunnskap og trygghet.

Spisskompetanse

  • Arkitektur og sikkerhetsarkitektur
  • Webutvikling (fullstack), .NET / C#, .NET Core
  • C#, Java, Delphi, Perl, Javascript
  • Javascript (herunder forskjellige front-end rammeverk; React, NodeJS, m.fl.)
  • MS utviklingsverktøy Visual Studio, Visual Studio Code