entry.heroImage.one.alt

Magnus Brimsholm

Seniorkonsulent LinkedIn

Magnus er en .Net systemutvikler med 5 års erfaring fra e-helse bransjen. Hans stilling har gitt ham et bredt spekter av arbeidsoppgaver tilknyttet store EPJ-system med variert funksjonalitet, samt vært med å bygge skytjenester på Microsoft Azure Cloud plattformen. Magnus har det siste året hatt rollen som systemarkitekt og har satt opp skytjenestemiljø for en mobilapplikasjon. Han har arbeidet med å sette opp DevOps release pipelines til miljøet med ARM-templates, samt konstruert sikkerheten rundt, og driftet Azure miljøet. Magnus kan bidra med fokus på god programmeringsskikk, respekt for effektivitet, data sikkerhet og testdrevet utvikling. Magnus er en positiv, omgjengelig og nøyaktig medarbeider som fokuserer på resultater av kvalitet. Magnus har en Bachelorgrad i informasjonsteknologi fra Høgskulen på Vestlandet, med spesialisering i programutvikling. I tillegg har han Bachelorgrad og Mastergrad i Arkeologi fra tidligere yrke.

Spisskompetanse

  • Azure Functions serverless skytjenester på Azure Cloud
  • Azure Environment arkitektur, sikkerhet og kostandsadministrasjon
  • DevOps release pipelines med ARM-templates og Powershell script
  • SQL programmering - MSSQL med SQL Server Management Studio (SSMS)
  • .Net utvikler med lang erfaring med C#