entry.heroImage.one.alt

Mathias Angelvik

Seniorkonsulent LinkedIn

Mathias er en dyktig fullstack .NET-utvikler med kompetanse som strekker seg fra on-premise desktop-applikasjoner til microservice-arkitektur og web-tjenester i Azure. Med bakgrunn fra et av Norges største digitale pasientjournalsystemer har han inngående kjennskap til flere av systemene og kommunikasjonsprotokollene som brukes i den norske e-helsesektoren. Mathias er detaljorientert og opptatt av kvalitet i alle ledd, fra analyse og kildekode til plattform og brukeropplevelse. Han tilegner seg ny kunnskap raskt og legger vekt på god grunnleggende forståelse når han angriper en problemstilling. Mathias er en omgjengelig person som lett glir inn i eksisterende team, og er ikke redd for å ta på seg ansvar om nødvendig. Han er vant til å jobbe individuelt og i team med agile metoder og testdreven utvikling.

Spisskompetanse

  • Erfaren med bruk av Visual Studio og .NET til test-drevet, smidig utvikling av C# applikasjoner
  • Erfaring med utvikling av både front-end (WPF, Windows Forms og Angular) samt back-end (Microservice arkitektur, SQL og NoSQL databaser).
  • Kompetanse i oppsett og bruk av CI/CD pipelines i Azure DevOps og utvikling mot Azure Service Fabric.