entry.heroImage.one.alt

Mathias Bøe

Seniorkonsulent LinkedIn

Mathias er en engasjert og nysgjerrig fullstack-utvikler med stor lidenskap for brukervennlig design (UI/UX). Han har jobbet med de fleste populære frontend rammeverkene som er i bruk i produksjon i dag. Blandt annet: Gatsby, NextJs, React, Vite, mm. På backend har han jobbet med både Java og C#/.NET. Mathias har også lang erfaring med å integrere forskjellige CMSer og APIer til frontend. For å nevne noen av CMSene så har han jobbet med Craft CMS, Strapi, Sanity, Prismic med flere. Videre så har han også et hjerte for universell utforming, da han mener at internettet er for alle, uavhengig av brukeren sine begrensninger. Han har lang erfaring med visualisering og utvikling / bruk av visuelle elementer gjennom sitt arbeid i forskjellige prosjekter. I sin masteroppgave lagde han nye måter å visualisere utviklingen og behandlingen av kreftceller i kroppen, i samarbeid med MMIV på Haukeland Universitetssykehus. Mathias har en lidenskap for god, sikker kode og god dokumentasjon. Han setter seg raskt inn i nye rammeverk, er løsningsorientert og tar nye utfordringer med et smil.

Spisskompetanse

  • God kompetanse i CSS og utvikling av designsystemer/komponentbiblioteker.
  • Solid forståelse for React og bibliotek som bygger på React, eksempelvis NextJs.
  • Lang erfaring med utvikling i JavaScript/TypeScript
  • Solid erfaring med flere CMS løsninger og i18n (Sanity, Craft CMS, Prismic, Xata, Netlify CMS, Strapi)
  • Opparbeidet seg god kompetanse i OpenGL/grafikkprogrammering og C++/python gjennom sin master.
  • Lang erfaring med DevOps og CI/CD løsninger på flere plattformer (Azure, Digital Ocean, Vercel, Netlify, Github Actions)
  • Lang erfaring med å integrere APIer inn i frontend løsninger.
  • Design og utvikling av webløsninger og komponentbibliotek (Figma, NextJs, Storybook, Typescript, React)
  • God erfaring med agile workflow.