entry.heroImage.one.alt

Olav Johan Myklestad Ekblom

Seniorkonsulent LinkedIn

Olav er en fullstackutvikler på Azure / .NET, og har god erfaring med Infrastructure as Code og DevOps. Han har en mastergrad i informatikk fra Universitet i Oslo med spesialisering innen programmering og systemarkitektur. Olav er en utadvendt person som trives med å jobbe i team. Han er kreativ og nysgjerrig av natur og dukker gjerne ned i nye problemstillinger for å finne gode løsninger. Som utvikler legger han vekt på ryddig og lesbar kode, og refaktorerer gjerne for å sikre langsiktig kvalitet.

Spisskompetanse

  • Back-end utvikling med C# / .NET
  • God erfaring med frontend utvikling på teknologier som React og ASP.NET
  • God erfaring med relasjonsdatabaser som SQL Server
  • God erfaring med Bicep, Infrastructure as Code i Azure
  • God erfaring med utvikling i C