entry.heroImage.one.alt

Ole-Martin Michelsen

Seniorkonsulent LinkedIn

Ole-Martin er en allsidig utvikler med solid erfaring innen app-utvikling for bank- og finanssektoren. Han har de siste årene utviklet flere applikasjoner for både Android og iOS og har vært involvert i utvikling av sikkerhetsmodeller og innloggingsmetoder for disse. Ole-Martin er en lagspiller som er opptatt av å få frem det beste av dem han jobber sammen med. Han trives godt med ansvar, og liker å ta initiativ både innad og på tvers av team og fagområder. Han er opptatt av å skrive god og lesbar kode, og jobber alltid for å sikre kvalitet der han er involvert.

Spisskompetanse

  • App-utvikling med språk som Kotlin, Swift, dart og JavaScript på iOS og Android
  • Sikkerhet på mobile plattformer (iOS og Android)
  • Fullstack utvikling på Google plattform (React, Firbase, Node.js)
  • Fullstack utvikling på Microsoft plattform (React, C#/.Net, Asp.net)
  • Utvikling og vedlikehold av nettbanksystemer