entry.heroImage.one.alt

Per Axel Hisdal

Seniorkonsulent LinkedIn

Per er en allsidig og erfaren datavarehusutvikler med lang fartstid fra ulike roller innen utvikling og forvaltning. Han har solid erfaring fra arkitektur, og er et naturlig bindeledd mellom teknologi og forretning. Med flere års erfaring fra blant annet kildeanalyse, datafangst, tilgjengeliggjøring, implementasjon av forretningslogikk og rapportutvikling vil Per være en meget god ressurs i enhver datavarehus- eller BI-avdeling. Han har god kjennskap til flere ulike leverandører, teknologier og verktøyer. Per er opptatt av å forstå kundens behov for å finne de beste løsningene sammen med kunden. Han trives både med arbeid dypt nede i arkitekturen, og høyere oppe i verdikjeden i tett samarbeid med forretningssiden. Per jobber målrettet, strukturert og effektivt, både selvstendig og i team.

Spisskompetanse

  • Lang erfaring med datavarehusverktøy på Microsoft plattform (SQL server, SSIS, SSAS, SSRS, Power BI, SQL server Agent)
  • Design og implementasjon av datavarehusarkitektur
  • Forvaltning og videreutvikling av datavarehus
  • Planlegging, estimering og gjennomføring av datavarehusprosjekter
  • Teamledelse (ressurshåndtering og oppgavekoordinering)
  • Agile utviklingsmetoder (Scrum)