entry.heroImage.one.alt

Per Henrik Larsen

Seniorkonsulent LinkedIn

Per Henrik er en meget erfaren fullstackutvikler som trives med utvikling på både Java- og .NET-plattformen. Med over 15 års erfaring som systemutvikler, har Per Henrik skaffet seg en solid og bred teknisk kompetanse innenfor en lang rekke teknologier og plattformer, og er et naturlig valg som tech-lead i teamene han jobber i. Per Henrik har en master i Informatikk fra Universitetet i Bergen. Per Henrik er analytisk av natur, og har en god evne til å dykke ned i komplekse systemer og verdikjeder. Han trives godt med å jobbe i team, og deler gjerne av sin lange erfaring med andre.

Spisskompetanse

  • Java backendutvikler med god kompetanse på API-design og utvikling med Spring
  • Utvikling av løsninger med Scala
  • Lang erfaring med design, utvikling og integrasjon mot SQL databaser (PostgreSQL, MS SQL)
  • Utvikling på .NET plattform med C# og ASP.NET
  • Fungerer godt som tech-lead i team