entry.heroImage.one.alt

Ragnhild Jørgensen

LinkedIn

Ragnhild har lang bakgrunn fra administrative funksjoner i flere virksomheter. Til dagen jobber hun med fakturering og lønn.