entry.heroImage.one.alt

Robin Edvard Smith

Senior systemkonsulent LinkedIn

Robin er en dyktig fullstack utvikler med spesielt sterke kunnskaper innen C# / .NET, ASP.NET, Angular og JavaScript. Robin har lang erfaring fra å jobbe i team med agile metodikker som Scrum og Kanban og trives veldig godt med det, men han har også flere perioder av sin karriere hatt selvstendig ansvar for store utfordringer. Robin lærer fort og har «hode for kode», og han har vist at han kan evner å ta overganger og teknologiskifter samtidig som han leverer med gode resultater. Robin har en Bachelor i Datateknikk fra Høgskolen i Bergen.

Spisskompetanse

  • Lang erfaring med fullstack utvikling på Microsoft plattform (C# / ASP.NET / .NET Core)
  • Frontend utvikling (Angular / JavaScript / CSS / HTML)
  • Databaser / SQL (MSSQL, MySql, Sybase og DB2)
  • MS utviklingsverktøy Visual Studio / Git / Azure DevOps