entry.heroImage.one.alt

Tor Christian Bekkvik

Seniorkonsulent LinkedIn

Tor Christian er en meget erfaren fullstack-utvikler som med hovedtyngde på backend og Java utvikling. Han har deltatt i utviklingen av en rekke systemer på forskjellige teknologier for blant annet livskritiske løsninger innenfor søk- og redningsoperasjoner, olje og offshore, forskningsbasert utvikling så vel som virksomhetskritiske skreddersydde business løsninger. Tor Christian har en master ( Sivilingeniør Datamaskinsystemer) fra NTNU i Trondheim og hans lange erfaring tilfører de prosjekter han deltar i soliditet og profesjonalitet i gjennomføringen både faglig så vel som metodisk. Tor Christian jobber liker godt i team som når han jobber selvstendig.

Spisskompetanse

  • Lang erfaring med backend utvikling på Java / Spring Boot (IntelliJ IDEA)
  • API design og vedlikeholdbarhet, Test-basert utvikling, Actor parallellitet
  • Utvikling på Cloud plattformer
  • God erfaring med utvikling av distribuerte systemer med høye krav til pålitelighet og ytelse
  • God erfaring med utvikling på .Net med Visual Studio
  • Transaksjonsbaserte systemer (SQL/NoSQL/distribuerte databaser).
  • Solid erfaring med front-end utvikling på Angular, React
  • Kartbasert informasjon i web-applikasjoner (OGC/GIS/Web Map Services).