entry.heroImage.one.alt

Torstein Vadla

Seniorkonsulent LinkedIn

Torstein er en dyktig full-stack utvikler med fremste kompetanse innen front-end utvikling. Han har jobbet mye med å utvikle applikasjoner innen .Net-plattformen med React og gode kundeopplevelser som spesialfelt. De siste årene har han jobbet mye med utvikling av responsive løsninger både på web og mobil, samt innen teknologier og rammeverk som, React, Angular, CSS3, HTML5 og jQuery. Torstein er vant til å jobbe selvstendig, men er først og fremst en veldig god lagspiller som liker å utfordre de andre team-medlemmene på en smidig og god måte. Han er opptatt av å være oppdatert på det han jobber med, og er kvalitetsorientert i måten han jobber på og i hans leveranser. Torstein har en Cand. mag. i informatikk fra Universitet i Bergen.

Spisskompetanse

  • Lage gode, tilpassede kundeopplevelser
  • Frontend utvikling for mobil og web
  • Høy kunnskap og erfaring fra diverse Javascript rammeverk (React, AngualerJs, Angular2, MomentJS, jQuery, Ionic)
  • Generell god kunnskap på utvikling på en rekke språk og plattformer (C#, Java, ASP, CSS3, HTML5, WEB-API/MVC)
  • ORM (JPA, Hibernate,nHibernate)
  • Mye erfaring fra diverse databaser (MSSQL,MySQL, PosrtgreSQL)
  • Devops erfaring fra SVN,GIT,TFS