entry.heroImage.one.alt

Yvonne Helland

Seniorkonsulent LinkedIn

Yvonne er en fullstack utvikler som har jobbet mye med Blazor og Entity Framework i et .NET / C# miljø, og har også god kjennskap til React / Next / TypeScript. Yvonne er meget opptatt av problemstillinger rundt universell utforming, og har jobbet mye med god design, UU og har inngående kjennskap til WCAG 2.1 Yvonne lærer fort, er motivert til å stå på, og er villig til å legge i den innsatsen som skal til. Hun har godt humør, positiv innstilling, og er i tillegg en som er lett kommunisere med. Yvonne har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og jobber effektivt selvstendig og i team.

Spisskompetanse

  • God erfaring med utvikling på .NET / C# med Blazor og Entity Framework
  • God erfaring med front-end utvikling på React / Next rammeverket med TypeScript
  • God kjennskap til front-end utvikling med JavaScript / CSS / HTML
  • Jobbet mye med universell utforming (UU) og WCAG 2.1
  • Implementering av CI/CD løsninger med Vercel og Git