En alt-i-ett løsning for Adecco sparer enorme mengder arbeid

Sammen med Adecco har Ulriken utviklet selvbetjeningsløsningen SquadXL, som forenkler og automatiserer hele løpet – fra vikarbestilling til timeføring, fakturering og avlønning.

SquadXL – en app for arbeidstaker og arbeidsgiver

Økende krav til effektivitet og smarte løsninger resulterte i at vi sammen med Adecco utviklet en 100% selvbetjeningsløsning fra ende – til ende i næringskjeden på å levere bemanning. Ulriken utviklet appen SquadXL for Adeccos kunder og vikarer, appen gjør at de med få tastetrykk kan bestille vikarer, til at vikaren aksepterer et oppdrag og fører tilhørende timer. I bakkant har Ulriken også utviklet en hypermoderne plattform som automatiserer hele prosessen fra bestilling, til fakturering og avlønning uten behov for menneskelig interaksjon. Se Adeccos egen video under.

Adecco er en av de største globale aktørene innen bemanning og rekruttering og Ulriken Consulting har vært en samarbeidspartner med dem i mer enn 20 år. Ulriken har i hele denne perioden støttet Adecco med å utvikle og videreutvikle deres kjernesystemer for effektiv drift av hele næringskjeden i å rekruttere og levere bemanningstjenester.

www.adecco.com