Sikkerhet først! Kjemikalietanking krever IKT-kompetanse i særklasse.

Frakt av kjemikalier er å regne som meget farlig gods. Vi har utviklet en løsning som ivaretar høye krav til sikkerhet, miljøeffektivitet og forretning.

Simuleringsverktøy i verdensklasse

Sammen med Odfjell har vi utviklet et verktøy som trygger og effektiviserer operasjonen med å stue tankskipene.

De ulike kjemikaliene som fraktes har egenskaper som ved feil behandling og blanding kan skape farlige og eksplosive situasjoner. Strenge digitaliserte forretningsregler i kombinasjon med en meget brukervennlig simulator ivaretar sikkerhet, utnyttelse og effektiv stuing. God utnyttelses av skip er også en viktig faktor for å ta ned den globale miljøbelastningen for befraktning.

Gjennom flere tiår har vi blant annet hjulpet Odfjell med

  • Rådgivingstjenester
  • Energi- og miljøeffektive analyse- og simuleringsverktøy
  • Digitalisert og effektivisert driften på land og sjø
  • Automatisert arbeidsprosesser

www.odfjell.com