Gode støtteverktøy til en mer kundevennlig inkassobransje

Gjennom rådgivning og utviklingstjenester har Ulriken gjennom flere systemgenerasjoner bistått Kreditorforeningen med å sikre at deres saksbehandlere og kunder har hatt gode støtteverktøyer.

Ulriken har gjennom flere tiår bistått Kreditorforeningen med å utvikle og videreutvikle deres digitale plattform for effektiv inkassodrift.

Gjennom rådgivning og utviklingstjenester har Ulriken gjennom flere systemgenerasjoner bistått Kreditorforeningen med å sikre at deres saksbehandlere og kunder har hatt gode støtteverktøyer. F.eks har Ulriken for Kreditorforeningens kunder utviklet en digital plattform i form av en kundeportal som er helintegrert med deres inkassosystemer gjennom APIer på en sikker og trygg mellomvareplattform.

Kreditorforeningen er et landsdekkende inkassoselskap lokalisert i Steinkjer, Trondheim, Kongsvinger, Bergen og Kristiansand. De tilbyr effektive og bransjetilpassede innfordringsløsninger som er direkte integrert med økonomisystem.

www.kred.no


Adecco

Sammen med Adecco har Ulriken utviklet selvbetjeningsløsningen SquadXL, som forenkler og automatiserer hele løpet – fra vikarbestilling til timeføring, fakturering og avlønning.

Les mer om SquadXL

Odfjell SE

Frakt av kjemikalier er å regne som meget farlig gods. Vi har utviklet en løsning som ivaretar høye krav til sikkerhet, miljøeffektivitet og forretning.

Les mer om vår løsning for Odfjell SE